Nová Beseda - kulturní centrum

... jsme NADOSAH

Výstava měsíceVLAĎKA KENNETT: „IN MY ELEMENT”

03.09. - 30.09. 

Můžete se těšitNOVÝ ZÉLAND V NOVÉ BESEDĚ - povídání s Vlaďkou Kennett a Jardou Duškem
14.09.2018 19:30


100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A 140. VÝROČÍ VZNIKU KLÁNOVIC
16.09.2018 15:00


SMLUVNÍ VZTAHY
20.09.2018 19:30


Film a televize - média, která nás obklopují - druhý ročník

 

 

160113film2F.jpg

 

160113film3F.jpg

 

Od září do prosince 2015 probíhal v prostorách KC Nová Beseda v Klánovicích již druhý ročník projektu Film a televize - média, která nás obklopují. Jednalo se o cyklus přednášek určených pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol. V tomto roce tvořili jednu skupinu žáci 8. a 9. třídy Základní školy Šestajovice a druhou skupinu studenti Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Cílem projektu bylo zvýšit mediální gramotnost účastníků projektu v oblasti filmu a televize. Účastníci si osvojili některé základní poznatky o historii, vzniku a fungování filmu a televizních pořadů. To by jim mělo pomoci analyzovat sdělení, která prostřednictvím těchto médií získávají a usnadnit volbu média pro naplnění jejich potřeb - od získání informací, vzdělávání až po naplnění volného času. Oproti minulému ročníku projektu jsme přidali i praktickou část. Účastníci měli možnost připravit si vlastní „filmové dílko" a jeho podobu pak s lektorem probrat.

Protože se projekt setkal s velkým ohlasem ze strany škol a studentů, plánujeme od září 2016 jeho již třetí ročník.

 

150111minkulS.jpg

 

Projekt, který vznikl za podpory Ministerstva kultury vede Mgr. Ondřej Kepka. 

 

 

 

 

Realizační plán:


1. blok
Téma: Historie filmu, jak se natáčí, lidé kolem filmu - kdo je kdo a jakou má roli.

2. blok
Téma: Bez režiséra není filmu - jaká je jeho role, jak se píše film - scénář, adaptace původního námětu, herci. Diskuse nad pracemi studentů.

3. blok
Téma: Jak vzniká obraz - kameraman a jeho vize, práce na filmu z pohledu střihače - jak může střih ovlivnit obsah sdělení, praktická část.

4. blok
Téma: Hudba a koncepce zvukové složky, shrnutí - analýza toho, jak zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií, praktická část.

 

160113film1F.jpg


Článek z šestajovického Dostavníku:

 

160113film4F.jpg

 


 

Jedním z pilířů programu kulturního centra Nová Beseda je projekt 

Místo školy do Besedy aneb Škola v Besedě.

Tento nový projekt koresponduje s Rámcově vzdělávacími programy MŠ, ZŠ a SŠ a přispívá k rozvoji klíčových kompetencí mladých diváků.

120404alkohol2.jpg

Nabídka pro MŠ a první stupeň základních škol:

Pro naše nejmenší diváky připravujeme pravidelná dopolední divadelní představení.  Dbáme na vysokou kvalitu nabízených programů a spolupracujeme s ověřenými divadelními společnostmi. U představení, která nejsou plně obsazena školkou či školou, nabízíme volná místa maminkám s malými dětmi.

 

130409strasidel12f.jpg

Nabídka pro 2. stupeň zákl. škol a střední školy

Úzce spolupracujeme se základními a středními školami, pro které máme připravenou širokou škálu edukačních programů pro jejich  žáky a studenty, vycházejících z Rámcově vzdělávacích programů a cíleně zaměřených na určitou věkovou skupinu. Pořádáme edukační programy a filmová představení pro žáky a studenty, ZŠ a SŠ. Jednotlivé programy jsou vybírány tak, aby respektovaly věk účastníků, podporovaly vzájemnou komunikaci, vedly děti, žáky a studenty k otevřené diskusi, učily je vyjadřovat své myšlenky a používat správně verbální i nonverbální způsob komunikace.Tímto způsobem se chceme podílet na řešení, ale i možném předcházení poměrně častých a závažných problémů dnešní mládeže a dětí – šikana, drogy, agresivita a především i kyberšikana, která se v posledních letech dostala i na první stupeň ZŠ – dokonce již do druhých ročníků, což znamená, že i ta nejmladší populace ZŠ se potýká s tímto problémem. V rámci některých škol dokonce činí kyberšikana zhruba 70 % všech problémů.

120404alkohol3.jpg

Dle aktuální potřeby Vaší školy/třídy můžete vybírat z následujících témat:

 

 

Interaktivní představení nabízíme ve spolupráci s občanským sdružením Divadelta (www.divadelta.cz).

120404alkohol1.jpg


 

Film a televize - média, která nás obklopují - první ročník

 

150111film1S.jpg

 

 

Od září do prosince 2014 probíhal v prostorách KC Nová Beseda v Klánovicích projekt Film a televize - média, která nás obklopují. Jednalo se o cyklus přednášek určených pro žáky druhého stupně základních škol. Cílem projektu bylo zvýšit mediální gramotnost účastníků projektu v oblasti filmu a televize. Účastníci si osvojili některé základní poznatky o historii, vzniku a fungování filmu a televizních pořadů. To by jim mělo pomoci analyzovat sdělení, která prostřednictvím těchto medií získávají a usnadnit volbu média pro naplnění jejich potřeb - od získání informací, vzdělávání až po naplnění volného času.

Protože se projekt setkal s velým ohlasem ze strany škol a studentů, plánujeme od září 2015 jeho druhý ročník.

 

150111minkulS.jpg

 

Projekt, který vznikl za podpory Ministerstva kultury vede Mgr. Ondřej Kepka. 

 

 

 

 

Realizační plán:

 

1. blok
Téma: Historie filmu, jak se natáčí, lidé kolem filmu - kdo je kdo a jakou má roli.


2. blok
Téma: Bez režiséra není filmu - jaká je jeho role, jak se píše film - scénář, adaptace původního námětu, herci.


3. blok
Téma: Jak vzniká obraz - kameraman a jeho vize, práce na filmu z pohledu střihače - jak může střih ovlivnit obsah sdělení.


4. blok
Téma: Hudba a koncepce zvukové složky, shrnutí - analýza toho, jak zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií.

 

150111o_kepka1S.jpg
Podporují nás:Všichni sponzoři | Podpořte nás také!
© 2011 Nová Beseda - kulturní centrum, Praha 9 - Klánovice webdesign (c) blobmedia.cz