Nová Beseda - kulturní centrum

... jsme NADOSAH

Výstava měsíce140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁNOVIC

01.06. - 30.06. 

Můžete se těšitHURÁ NA PRÁZDNINY!!!

29.06.2018 15:00


NOVÝ ZÉLAND V NOVÉ BESEDĚ - povídání s Vlaďkou Kennett a Jardou Duškem

14.09.2018 19:30


SMLUVNÍ VZTAHY

20.09.2018 19:30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH


Ne  20.12. 15:00
 

< Zpět  |  Divadelní představení: vstupné: dobrovolné

Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na divadelní představení „Vánoční příběh“. Čeká Vás příběh plný recitací, zpěvu, živé hudby (housle, viola, flétna, akordeon klavír). Během celého představení zažijete mnoho vánočních překvapení! Přijďte s námi přivítat vánoční svátky!


151123vanocni_pribeh.jpg

 

Hrají: pražský hudební soubor Karamelija

http://karamelijacz.weebly.com/

 

151117vanocni_pribeh.jpg

 

 

MgA. František Fiala - skladatel

 

Po absolvování konzervatoře (hra na violu, klavír, skladba a dirigování) pokračoval na Konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni (varhany, zpěv a řízení sboru), studia završil na HAMU v Praze v oboru skladba ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. Působil jako vokalista souboru Schola Gregoriana Pragensis (um. vedoucí David Eben) a stal se zakladatelem a uměleckým vedoucím vokálního souboru Canticum Novum.


Na osobní doporučení prof. Petra Ebena zastupoval František Fiala v letech 1999-2000 Českou republiku na ročním tvůrčím stipendiu pro skladatele, spisovatele a výtvarníky v Mezinárodním domě umělců Villa-concordia Bamberg, Německo. Zde se také po řadě úspěšných koncertů ze svých děl dočkal i svého prvého profilového CD „Portrait František Fiala" (Cavalli-records), ve kterém se představuje také jako varhaník a dirigent.


František Fiala působil deset let jako ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Za tuto dobu dosáhl stabilizace školy po stránce personální, podařilo se mu zvýšit úroveň poskytovaného vzdělávání i existenčního zázemí školy.


V současné době působí v Praze na Konzervatoři Jana Deyla a vyučuje také na Hamu předmět ansámblový zpěv. Vedle pedagogického působení se věnuje kompozici a také bohaté koncertní činnosti.


Pro soubor Karamelija upravil vánoční koledy divadelního představení "Vánoční příběh" pro celé instrumentální obsazení. Velmi si této skutečnosti vážíme.

 

 

Zuzana Šmejkalová - režie

 

Vystudovala na Mezinárodní konzervatoř v Praze obor populární zpěv. Zde také zaznamenala velký úspěch v postavení režisérky maturitního představení Chicago. V současné době funguje jako produkční v Divadle v Korunní a věnuje se dalším dobrovolným uměleckým aktivitám. Je členkou souboru Rockopery Praha, kde ji můžeme vidět v představení Oidipus Tyranus v roli Iokasté. V připravovaném symfonicko-rockovém muzikálu Králové Avalonu ztvární roli královny kouzel Itriany.


V loňském roce s námi navázala spolupráci v pásmu Vánoční příběh.

 

 

Mgr. Tereza Nováková, DiS. (1989) - vedoucí souboru

Soprán, scénář


Zpěv studovala na ZUŠ Jižní Město v Praze. V r. 2007 získala 2. místo v Medzinárodné spevácké súťaži I. Godina IUVENTUS CANTI (Vráble). Vystudovala Gymnázium Voděradská, Konzervatoř J. Deyla hlavní obor - klasický sólový zpěv a Pedagogickou fakultu UK v Praze - obor: Český jazyk - Hudební výchova. Na konzervatoři pod vedením MgA. D. Štěpánové-Šimůnkové v r. 2010 získala mimo jiné čestné uznání v Pěvecké soutěži Olomouc 2012 v kategorii hudebních středních či vysokých škol do 26 let.


Dosavadním největším úspěchem bylo obdržení čestného uznání a dvou mimořádných cen na Mezinárodní soutěži A. Dvořáka 2013 v Karlových Varech v kategorii píseň. Vystoupila v rámci Mezinárodního festivalu G. Mahlera, kde také natočila CD německých písní J. B. Foerstra.


V srpnu 2015 se představila v roli Frasquity (Carmen) a Anniny (Traviata) v rámci koncertního provedení těchto oper
v Národním domě v Karlových Varech. Od října téhož roku nastupuje ke studiu klasického zpěvu na HAMU.


V současné době se věnuje pěvecké pedagogické praxi v Dětské opeře Praha.Jana Kastnerová (1990)

Soprán


Nejprve navštěvovala hodiny u PhDr. L. Peřinové v ZUŠ Tábor a zahájila svou účast v Táborském chrámovém sboru a pěveckém sboru Hlahol. Zúčastnila se řady soutěží jak v sólovém, tak i komorním zpěvu: např. 1. místo v krajském kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, místo v krajském kole soutěže Talent r. 2006. Od r. 2006 byla členkou Dětské opery ND, pod vedením p. J. Markové-Krystlíkové.


Od r. 2009 studovala Pražskou konzervatoř obor klasický sólový zpěv u prof. J. Soběhartové posléze u Y. Škvárové, jejíž studium zakončila úspěšným složením maturitní zkoušky. Od téhož roku (2009) studuje Pedagogickou fakultu UK Praha - obor: Český jazyk - Hudební výchova. Nyní pokračuje ve studiu zpěvu na Konzervatoři J. Deyla u prof. Brigity Šulcové.


V srpnu 2015 se představila v roli Mercedes (Carmen) v rámci koncertního provedení této opery v Národním domě v Karlových Varech.

 


Eliška Zajícová (1998)

Mezzosoprán


Nejprve začala navštěvovat ZUŠ v Berouně u p. Martinové. V roce 2007 se stala členkou Dětské opery ND. Pod vedením p. J. Markové-Krystlíkové vystupovala např. v představeních Liška Bystrouška, Brundibár či v seriálu pro Českou televizi Opera nás baví. Zde nejprve pod vedením L. Prokopové a později pod vedením B. Klozové-Velehradské setrvala ve studiu až do roku 2013.
Nyní studuje Konzervatoř J. Deyla pod vedením již zmiňované B. Klozové-Velehraské až doposud, pod jejímž vedením získala v roce 2014 1. místo v Soutěži B. Martinů v Poličce, čestné uznání v Písňové soutěži B. Martinů v Praze a úspěšně vystoupila na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech v kategorii Operní naděje.
Od roku 2015 spolupracuje se známým českým pěveckým souborem Martinů Voices, s nímž vystoupila v rámci festivalu Struny podzimu při provedení autorské hudby Zdeňka Lukáše k filmu Markéta Lazarová.

 

 

Ilona Burianová (1993)

Zpěv

Navštěvovala ZUŠ v Moravské Třebové. Pod vedením paní Sylvy Kočkové (Šimůnkové) se v r. 2009 dostala na Konzervatoř Jana Deyla v Praze. Zde studuje hlavní obor - klasický sólový zpěv pod vedením MgA. Daniely Štěpánové-Šimůnkové. V roce 2010 se zúčastnila Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Pardubicích a v roce 2012 získala čestné uznání v Pěvecké soutěži Olomouc v kategorii studentů hudebních středních či vysokých škol do 22 let. V roce 2014 získala Bronzové pásmo v Soutěži B. Martinů v Poličce a také se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v kategorii Opera Junior, kde úspěšně postoupila do 2. kola.

 


Miroslav Orság (1989)

Zpěv a akordeon


Navštěvoval ZUŠ v Karolínce. Posléze složil přijímací zkoušky na Konzervatoř J. Deyla v Praze a nyní je posluchačem 6. ročníku, kde studuje hlavní obor - klasický sólový zpěv ve třídě MgA. D. Štěpánové-Šimůnkové. Jeho druhým oborem je akordeon u MgA. R. Malého. Vroce 2009 vystoupil společeně s P. Musilovou na koncertě Filharmonie Hradec Králové, s Českým rozhlasem natočil výběr z Biblických písní A. Dvořáka. Byl vybrán na vystoupení poařádaná Kanceláří prezidenta republiky, např. při návštěvě britského prince Charlese. Největší úspěch zaznamenal v roce 2010, kdy získal 1. cenu a Zvláštní cenu za interpretaci písně A. Dvořáka na Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Pardubicích. Vroce 2013 koncertoval s Talichovým komorním orchestrem.

 


Ing. Jan Drbohlav, DiS. (1984)

Housle


První i druhý cyklus hry na housle absolvoval na ZUŠ v Lounských u JUDr. B. Čapka. V roce 2007 úspěšně složil přijímací zkoušky na Konzervatoř Jana Deyla, kde pokračoval ve studiu houslí u MgA. J. Štěpána. V roce 2012 zde studium ukončil absolutoriem.


V roce 2011 složil také maturitu ze hry na klarinet u Mgr. Františka Bílka a zároveň ukončil studium na České zemědělské univerzitě v Praze na Provozně ekonomické fakultě - obor Informatika.


Účastnil se nahrávání filmových skladeb s Prozatimním filmovým orchestrem pod vedením Varhana Orchestroviče Bauera a je dlouholetým členem Pražského filmového orchestru. Vypomáhal také v Západočeském symfonickém orchestru a orchestru Symphonia Vienna.


V současné době působí v Cabaretu Calembour v Praze - housle, baskytara (natáčení pro ČT, Český rozhlas, cena A. Radoka), v Yolo kvartetu a od roku 2015 působí v divadle ABC (představení V+W Revue) - housle, baskytara.

 

 

Milan Bělanský (1993)

Violoncello


Navštěvoval ZUŠ Olešská u p. M. Vlasákové-Stránské, studium zakončil vlastním recitálem v Žižkovském Átriu. V roce 2007 získal 1. místo s orchestrem Archi di oro pod vedením J. Vlasáka 2010 a 3. místo v sólové hře v Krajském kole ZUŠ. V roce 2008 se objevil jako malý violoncellista ve filmu Lovecký deník P. Formana. Docházel na Pražskou konzervatoř k prof. R. Strašrybkové. Nyní studuje na Konzervatoři J. Deyla pod vedením MgA. et Mgr. P. Šporcla. Za zdejšího působení získal 1. místo v Mezinárodní soutěži festivalů pod vedením MgA. J. Zámečníka.

 

 

Markéta Vrňatová (1991)

Flétna


Začínala v r. 2000 na ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni, studovala pod vedením p. P. Žižky. V r. 2005 získala 3. cenu, v r. 2007 2. místo - Novohradská flétna. V r. 2008 získala první místo v Soutěži základních uměleckých škol Plzeň.


Nyní studuje Konzervatoř Jana Deyla obor - flétna u prof. A. Křiklánové. Zde také působí ve školním kvartetu, s nímž vystoupila při křestu nových skladeb Jana Olejníka, kde vystupoval také významný flétnista Jan Ostrý. V roce 2015 byly některé skladbyv podání tohoto kvarteta, např. Vltava, vybrány pro natáčení CD konzervatoře.


Mgr. Petra Klimešová, DiS. (1976)

Klavír


Vystudovala konzervatoř v Českých Budějovicích u prof. M. Štajnochrové, dále absolvovala mezinárodní klavírní kurzy a byla posluchačkou psych.- ped. semináře na AMU v Praze.


Má za sebou aktivní pedagogickou a bohatou korepetitorskou činnost - nahrávání pro Rozhlas České Budějovice, korepetice na soutěži dechových nástrojů v r. 1994 - cena za korepetici, spolupráce se sborem Rolnička, Hlahol, s Dětskou operou Praha (nahrávky CD a DVD, natáčení pořadu Opera nás baví pro ČT) a s Hudebním divadlem v Karlíně (Carmen, Limonádový Joe, Noc na Karlštejně). Působí v muzikálu Bídníci a Fantom opery.


V současné době ukončuje studium Pedagogické fakulty UK - obor: Hudební výchova - nástroj: klavír. Od r. 1998 vyučuje klavír na ZUŠ v Praze a od roku 2015 působí jako pedagog hudební výchovy na Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

 

151117karamelija.jpg
Podporují nás:Všichni sponzoři | Podpořte nás také!
© 2011 Nová Beseda - kulturní centrum, Praha 9 - Klánovice webdesign (c) blobmedia.cz