Nová Beseda - kulturní centrum

... jsme NADOSAH

Výstava měsíceKLÁNOVICKÉ DÉJÀ VU

27.06. - 30.09. 

Můžete se těšitBAREVNÝ SVĚT

04.10.2016 - 31.10.2016 


KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

06.10.2016 19:30


DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

13.10.2016 19:30
Vernisáž výstavy KRAJINA V OBRAZECH


Út  03.11. 19:00
 

< Zpět  |  Událost:

Zveme Vás na další výstavu výtvarnice a lektorky Zdenky Hoškové E. Můžete se těšit na nové malířské a kresebné práce, kterými se autorka reálnou i abstraktní formou dotýká stále přítomnou a nikdy dost neobdivovanou přírodou.

Doprovodný program - hudba a zpěv Markéta a Drahuška Kráčmarovy a MC Luis de Fuméz.

Výstava je prodejní a potrvá do konce listopadu.


151017zdenka_hoskova04F.jpg


Tady by mělo být kdy a kde

 

Výstava, kterou sama autorka Zdenka Hošková nazvala Krajiny v obrazech, by mohla navodit dojem, že se jedná o krajinomalbu uspořádanou v monotematickou výstavu, ale ani jedno z toho není pravda. Výstava má široký obsahový i výrazový záběr a z realistické formy vychází jen velmi málo. Každopádně je ale ovlivněna velkými a krásnými možnostmi, které nám příroda poskytuje.


Letošní listopadová výstava se liší od té poslední, kterou měla Zdenka Hošková v předsálí KC Nové Besedy v Klánovicích před několika lety. Tehdy se z větší části věnovala uzavřenějšímu námětu se skrytě formulovaným obsahem, točícím se kolem anonymních postav andělů.

 

151017zdenka_hoskova03F.jpg

 

Odkazy ke krajinám Zdenky Hoškové jsou mnohotvárné a mnohovrstevnaté v čase i prostoru a jsou ozvláštněny širokým tematickým spektrem. Nabízí se jistý příměr s literaturou faktu, a to s knihou Václava Cílka Krajiny vnější a vnitřní (2003). Práce jich obou nesou v sobě řadu přesahů, mezistupňů a specifických vnitřních znaků, které je z viděného a viditelného světa, jímž jsme obklopeni, zavádějí až do metaforických krajin duše.


Zdenka Hošková se zabývá kromě své vlastní ateliérové práce také dětmi z mateřských a základních škol. Ve výtvarném kroužku Pastelka je učí především výtvarně myslet, což znamená využívat obměňování technických výrazových prostředků, a propojovat tak rukodílnou práci s intuicí podpořenou onou zvláštní vnitřní zákonitostí. Proto není pochyb o tom, že je i ona sama ovlivněna metodami, kterými se při výuce zabývá. To lze vidět právě na současné výstavě.

 

151017zdenka_hoskova01F.jpg

 

Kresebné záznamy, které se zdají být podpořeny netrpělivostí a možností ihned fixovat okamžitou výtvarnou představu, střídá pečlivě rozpracovaná perokresba. Následují techniky koláží doplňované kresbou, které pak můžeme sledovat i v opačném procesu. Štětcová technika autorky směřuje k abstrakci, je širší, což je dáno barevnými harmonickými plochami, a je i zabíravější, protože vyslovená otevřenými, mnohdy metaforou a symbolikou utvořenými prostory.


Výstava Zdenky Hoškové je nesporně výběrem, tím je i koncepcí a odtud je také interpretací. Můžeme jen dodat, že je autonomní skutečností viděnou svobodnou představivostí a přepsanou do znaků, nápovědí a snů.


PhDr. Milena Klasová
Podporují nás:Všichni sponzoři | Podpořte nás také!
© 2011 Nová Beseda - kulturní centrum, Praha 9 - Klánovice webdesign (c) blobmedia.cz